Prodáváme hasicí přístroje od předních českých výrobců, firem Tepostop a Hastex & Haspr. 
Nabízíme hydrantové systémy, požární hadice a armatury od firem Pavliš a Hartmann, Metalis a Technolen.
Dále nabízíme požární hlásiče, bezpečnostní tabulky, kryty na hasicí přístroje, požární dveře a prostředky požární ochrany.

 Provádíme kontroly dodržování předpisů požární ochrany a zpracování související dokumentace.

 Možnost školení zaměstnanců o požární ochraně.

 Provádíme revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantových systémů.

 Roční kontroly a tlakové zkoušky hasicích přístrojů na počkání u nás na prodejně či na objednání u vás ve firmě či domácnosti.